ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Forteljingar Alme, Guri
 Alme-slekta.  Lenke
 Alme, Guri
 Alme-slekta - slektstemne 1985.  Lenke
 Fjørtoft, Olaf
 Storeggfiske i Haram. Lenke
 Haram Bygdebok
 Håvik-tretta - 1771-1781.  Lenke
 Haramsøy Idrettslag
 Haramsøy IL. 30 års jubileum 1976. Lenke
 Klepp, Rolf Olav
 Oksen på Haramsøya. Lenke
 Kjerstad, Otto
 Siste sjef på Ulla fyr. Lenke
 Løeg, Johan Herman
 Løeg-slekta.  Lenke
 Løeg-slekta
 En gammel handelsslekt  på Sunnmøre. Lenke
 Lønset, Kristian
 Ein kunstnar med stein. Lenke
 Lønset, Kristian
 Kjellarmur i Godøy-huset. Lenke
 Lønset, Kristian  Lønset-murar på Ulla. Lenke
 "Mjølner"
 En dramatisk fotballkamp. Lenke
 Myr-Ol-Elias  Eit geni og ein grunder på Hildre. Lenke
 Møre Bygdeblad
 "Vaare gamle losar".  Forteljing om Kristian Ullahammer. Lenke
 Ukjend kjelde  Stry-saka - 1830.  Lenke
 Ulla, Elida
 Trekk fra livet på øyene i 1870-årene. Lenke
 Ulla, Gustav S.
 Erindringar frå bergingsarbeid på havet. Lenke
 Ulla, Guttorm
 Soga om Børge Askehausen og ballsveinane hans. 1974. Lenke
 Ulla, Guttorm og
 Gunnar Standal
 Fråflyttingsbygda Ulla.
 Særarbeid frå lærarskulen i Volda 1975.
Lenke
 Ulla, Hilde  Ulla Fyr. Lenke
 Ulla, Inger  Sjurgarden på Ulla 17.12.2014. Lenke
 Ulla, Johan Bernt  Brev datert 24.11.1943 til Janna Åkre.  Lenke
 Ulla, Johan Bernt
 Brev datert 14.11.1944 til Per Ulla då han var fange i konsentrasjonsleiren  i Buchenwald.  Lenke     Faksimile av brevet.
 Ulla, Johan Bernt  Jul på Ulla i 1949. Lenke
 Ulla, Johan Bernt
 Minne og gravferd 11.4.1961. Lenke
 Ulla, Karl P.
 Minner fra min barndomstid. Lenke
 Ulla, Karl. P
 Krigshistorie. Lenke
 Ulla, Knut Hallvard
 Keeper-bibelen min. 2012. Lenke
 Ulla, Knut Hallvard
 Reketråling på Grønland. Lenke
 Ulla, Knut Hallvard
 Fyrvaktar Hammer-Olsen på Ulla fyr. Lenke
 Ulla, Knut Hallvard
 Søskenbarntreff på Ulla 26.8.2000. Lenke
 Ulla, Sevrin G.
 Kristenliv på Haramsøya før i tida. Lenke
 Ulla, Sevrin G.
 På vitjing hjå Nils L. Austnes 1983. Lenke
 Ulla, Sevrin G.
 Del 1: Til Gamle-Nils på 100-års dagen. Lenke
 Ullahamar, Ole  Del 2: Til Gamle-Nils på 100-års dagen. Lenke
 Ullahamar, Ole
 Ullahammaren på Haramsøy. 1990. Lenke
 Ullahamar, Ole  Livet på Ullahammaren om lag 1900. Lenke
 Ullahammer, Jostein  Minne frå 2. verdskrig på Ulla. Lenke
 Tomren, Ingvald
 Del 1: Oppvekst og fiskeri på Ulla. Lenke
 Tomren, Ingvald
 Del 2: Krånketida 1800-1830. Lenke
 Tomren, Ingvald
 Del 3: Fiske på Storegga på slutten av 1800-talet. Lenke
 Åkre, Karl K.
 Forteljing om oppvekst og ungdom. Lenke
 
 

Gå til toppen