ULLA 
Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Fotoalbum - Lønset-mur på Ulla


Alle foto:  Knut Hallvard Ulla
Kristian Lønset 1859-1915

    Nedanfor har eg tatt med alle husa på Ulla frå gammalt av. Kristian Lønset sette opp murar på hus og løer i perioden frå 1880 til han døydde i 1915. Eg har ikkje oversikt over kva hus Lønset sette opp murar på, men eg vi trekkje fram Lars-løa og Mali-garden som det mest praktfulle bidaget frå Lønset si side. Vi ser også at murar frå tida før 1880 ikkje er av same stil og kvalitet som Lønset sine. Eksempel på dette er murane på Gamle Svendsen frå 1865.Negard bygd i 1880Huset vart rive på 1980-talet. Kirsti og Erik Ingelsrud sette opp nytt hus bak det gamle.
Klara og Ågne Ulla bygde seg nytt hus på Ullahammaren.Mali-garden bygd i 1898
Lars-garden bygd i 1895