ULLA 
Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Fotoalbum - Lønset-mur i Godøy-huset

    Her er Godøy-huset om lag 1925. F.v. ser vi Rasmus Godøy, Ragnhild, Åsta, Senta, Klara og kona Anna.Vi ser eit nybygd hus med løa bakom. Til høgre i bakgrunnen ser vi påbegynte murar til huset til Jo-Karl. Eigar no: Birger Tomren. Eigedommen til Rasmus og Anna strekte seg fra fjell til fjøre. Rasmus var lærar både på Åkre Skule og Ulla Skule. I tillegg hadde han småbruk og dreiv med kjøp og sal av fisk i stor stil frå Godøy-buda