ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Klassebilete
Foto utlånt av Sevrin G. Ulla.  Klassebilete 17. mai 1923 ved skulehuset.
Lærarinne Ruth Sunde med skuleborna


1. rekkje frå venstre på benken: Olaus Tomren, Alv Verpeide, Olav Verpeide, Håkon O. Ulla, Ingebjørg Åkre, Karen Svendsen, Petra Åkre, Kristi Verpeide, Hildur Svendsen.
2. rekkje frå venstre: Harald P. Ulla, Sevrin O. Ulla, Olav O. Ulla, Hans O. Ulla, Johan Tomren, Harald Åkre.
3. rekkje frå venstre:  Astrid H. Ulla, Sevrin G. Ulla, Emma Verpeide, Karl K. Åkre, Helene J. Ulla, Marie Svendsen, Karl Svendsen.

Foto utlånt av Helga Ulla.  Klassebilete 1930 på Julebuda ved skulehuset

Bak frå venstre: Kåre Ulla (Lars-Kåre) , Edvin Verpeide, Johan A. Ulla (Jo-Johan), Oddmund Verpeide, Ottar Åkre,
Per G. Ulla (Kari-Per), Ågne Ulla (Negards-Ågne).
I midten frå venstre: Solveig Ullahammer, Frøydis Ullahammer, Ola Ulla.
Framme frå venstre: Helga Åkre, Margit Tomren.


Klassebilete 1932 på brua ved skulehuset med Mette-stabburet og Jo-stova i bakgrunnen
Foto utlånt av Per Ulla

Bak frå venstre: Tordis Ullahammer, Judit Ullahammer, Borghild Ulla (Jo-Borghild), Kari Verpeide,
Halldis Tomren, Inger Ulla (Sjur-Inger) og Frida Ulla (Kari-Frida).
Framme frå venstre: Klara A. Ulla (Jo-Klara), Harald P. Ulla (Diffen), Rolv Verpeide,
Arne Tomren, Hallvard Ulla, Klara K. Ulla  (Lars-Klara)

Klassebilete 1958 på brua ved skulehuset. Foto utlånt av Per Åkre

Frå venstre: Kjetil Ulla, Jostein Ulla, Norvald Ulla, Per Åkre, Astrid Ullahamar og Jorunn Ulla.


Gå til toppen