ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr

Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Modell av Ulla-nausta - 1880

    Denne modellen av naustrekkja med tilhøyrande saltebuder laga eg i 1975.  Eit viktig grunnlag for modellen var utskiftingskartet for Ulla frå 1878.  Sjå kopi av utskiftingskartet nedanfor.  I tillegg fekk eg viktige opplysningar frå onkelen min, Sevrin G. Ulla.  Han hadde friskt i minne både Lars-naustet som no er borte og mange av saltebudene som stod der.  Han fortalde mellom anna at saltebuda til Lars-garden som stod heilt i utkanten av området, nr. 15, vart teken av ein storstorm i 1902.  Dette vart fortalt av bestefaren hans, Sevrin Guttormson Ulla.1
Kari naust
5
Mali naust
9
Ingeleiv naust
13
Sjå
17
Ingeleiv saltebud
2
Sjur naust
6
Mette naust
10
Lars naust
14
Mette saltebud
18
Jo saltebud
3
Jo naust
7
Ingeleiv-Sjur ihopenaust
11
Kari saltebud
15
Lars saltebud
19
Mali saltebud
4
Lars-Kari ihopenaust
8
Negard naust
12
Kari ishus
16
Negard saltebud
UTSKIFTINGSKART 1878


Ulla-garden oppe til venstre
Naustneset med naustrekkje nedst


Naustneset med naustrekkje, nausta og
saltebudene er merka med bokstav for kvar gard


Gå til toppen