ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr

Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Ulla-nausta - historie


I og med at gardane på Ulla låg heilt ut mot havet, var det naturleg at ein utnytta dei ressursane som havet kunne gje. Derfor hadde gardbrukarane fisket som sin andre leveveg. Nausta er plasserte på austsida av Naustneset i ly for storbåra med støer mot aust. Nausta er plasserte i ei rekkje. To gonger har stormen øydelagt naustrekkja, i 1972 og 1992. Begge gongene har nausta blitt sette i stand att. Det er i dag til saman 9 naust som står att. Dei eldste nausta er truleg frå om lag 1650. I tillegg til at kvar gard hadde sitt eige naust, hadde dei også ei saltebu der fisken var stelt og lagra. I dag er det berre ei saltebu att. Eitt av dei opphavlege nausta er borte.  Dei store nausta var 19 x 6,5 meter og gav plass til to åttringar, medan dei små nausta hadde plass til to færingar.  Når Ulla-karane kom inn Ulla-sundet med båten full av fisk, var det om å gjere å få fisken til lands og opp i saltebuene.  Der blei fisken verka og stelt, salta og lagt i la.  Dette var kvinnfolkarbeid.  Når tida var inne, blei fisken frakta ut på Fiskeberga (klippene) utanfor Naustneset. Der vart fisken lagt til tørk.  Klippfisk som var tørka i sol og vind på naturleg måte, var eit kvalitetsprodukt.