ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Jo-stova på UllahammarenFoto: Knut Hallvard Ulla - 1997


BYGNINGA

Det var Jo-Petter,  Petter Martinusson Ulla (1884-1968), frå Jo-garden som bygde huset med tilhøyrande løe og naust i 1914.  Løa var bygt i 1913.  Huset og løa står  framleis  i dag  slik  dei vart oppført som nybygg.

JO-GARDEN  PÅ  GAMLEMFoto utlånt av Bjørn Nogva


Foto: Knut Hallvard Ulla - 2008


FOTOGRAFILina (1896-1992) og Andreas M. Ulla (1892-1957)
Foto: J. Sponland
Petter M. Ulla (1884-1968)
Foto utlånt av Ole Ullahammer


Bak f.v:  Per Arne (1934-2013), Petter Kåre (1929), Leif (1931-2016), Johan Bjarne (1921-1993), Alf (1931-2009),
Martin (1927-2003) og Ottar (1937-2005)

Framme f.v: Lina (1896-1992), Borghild (1925-2012), Jorunn (1939), Klara (1923-1999) og Andreas (1892-1957)
Foto utlånt av Per Åkre


FOTOALBUM

Slektstreff i Jo-garden på Gamlem 12. april 2008. Lenke.          Fiskebåtar i Jo-garden. Lenke.


SLEKTSBOK

Petter Martinusson Ulla  (1884-1968)
Jo-Petter var ikkje gift.  Han var fiskar fram til han tok over Jo-garden då broren, Jo-Elias, døydde i 1944.

Andreas Martinusson Ulla  (1892-1957)

Gift med Lina f. Stokke  (1896-1992)  frå Ellingsøy.
Lina var søster til Olaf Stokke (far til Signe Åkre) på Ellingsøy og Olga Åkre som var gift med Knut Karlson Åkre og var busett i Ullahammaren.

Barn:
1.
Johan Bjarne Ulla  (1921-1993) gift med Oddrun f. Uggedal (1930-2023) og busett på Gamlem.  "Store-Johan" som han vart kalla, åtte fiskebåten "Nystein" som var stasjonert på Gamlem.  Dei har tre barn:  Janne Olin (1967), Linda Anita (1968) og Randi (1970).
2.
Klara Petra Søvik f. Ulla  (1923-1999) gift med Ingvald Alfred Søvik (1914) og busett i Søvika.  Dei har fire barn:  Perry Jarle (1948), Lisbet (1950), Inge Kåre (1952), og Marit (1956).
3.
Borghild Larsen f. Ulla  (1925-2012) gift med Nils Anders Larsen (1923-1994) og busett på Austnes.  Nils dreiv med person- og varetransport med buss frå Austnes til Haram og seinare også til Ulla.  Dei har fem barn: John Georg (1949), Asbjørn Leif (1952), Bodil (1954), Nils Anders (1960) og Roger Leo (1967).
4.
Martin Johan Ulla  (1927-2003) gift med Elfrid f. Gjerset (1933) og busett i Søvika.  Martin har ei dotter som heiter Kari (1946). Martin og Elfrid har to barn: Atle (1958) og Ingmund Jarle (1961).
5.
Petter Kåre Ulla (1929) gift med Gunvor Petra Ulla f. Engset (1933).  Dei bur på Grytestranda og hadde fire barn:  Laila (1956), Anny (1958), Gunn Peggy Bjørklund (1961-2003) og Per Gunnar (1964).  Petter var stuert og maskinist på "Nystein".  Han kjøpte ut broren Leif då Leif  kjøpte "Haugen".
6.
Alf  Ulla  (1931-2009). Tvilling.  Alf tok over Jo-garden på Ulla. Gift med Kirsti f. Langlo (1936).  Dei har to barn: Andreas Peter (1961) og Gunnar Leonard (1966).  Sjå omtale under Ulla-garden, Jo-garden.
7.
Leif Ulla  (1931-2016).  Tvilling.  Leif er gift og busett på Gamlem.  Han åtte fiskebåtane "Nystein" og seinare "Haugen".  Han tok over Jo-stova som feriebustad.
8.
Per Arne Ulla  (1934-2013) gift med Paula Hildur Ulla f. Emdal (1937) og busett i Søvika.  Dei har to barn:  Arnstein Leidulf (1961) og Hilde (1964).  Per var trufast stuert om bord i "Nystein".
9.
Ottar Magnus Ulla  (1937-2005) gift med Bjørg Oleif f. Krogsæter (1937) og busett i Søvika.  Dei har tre barn: Bjørn Ove (1961), Alice (1962) og Marion (1970).
10.
Jorunn Eiken f. Ulla (1939) gift med Kristian Eiken (1928-2017). Dei bur på Sørneset i Ålesund og har fire barn: Vidar (1961), Terje (1965), Kristin (1967) og Tor-Andre (1970).

Leif Ulla (1931-2016)

Gift med Ingrid Olaug Ulla f. Vikanes (1933).
Dei er busett på Gamlem, og har teke over Jo-stova i Ullahammaren som feriebustad.

Barn:
1.
Asle Per Ulla (1954) har to døtre frå første ekteskap: Siv (1972) og Ingrid (1976). Han har to søner frå andre ekteskap: Joshua (1985) og Tor (1987).
2.
Bente Ulla Hatlehol (1957) gift med Kurt Harry Hatlehol (1956).  Dei bur i Søvika, og har to barn: Robin (1980) og Marius (1991).  Bente har ein son frå første ekteskap: Tommy (1974).
3.
Lidvar Ulla (1959) gift med Turid Bjørnerem (1966) frå Midsund.  Dei bur i Spjelkavik og har to barn: Leif Harald (1982) og Tobias (1993).
4.
Torfinn Ulla (1963) gift med Janne Karin Drabløs Ulla (1963).  Dei bur på Godøya og har fire barn: Trine (1989), Maria (1991), Lina (1995) og Emil (1999). Ekteskapet er oppløyst.

UTLEIGE

Etter at  Andreas Martinusson Ulla flytta til Gamlem, vart Jo-stova leigd ut til familiar som hadde bruk for husvære på Ulla.

Petter og Dagny Håvik frå Brattvåg flytta inn i Jo-stova i 1945.  Det var foreldra til Lovise Verpeide f. Håvik (1930)  gift i 1950 med Edvin Edvardson Verpeide (1918-1997) frå Ingebrigt-stova i Ullahammar.  Lovise hadde ei søster som heitte Asbjørg (1929) og ein bror som heitte Øyvind.

Rikhard Hatløy frå Ulsteinvik, eller ‘alkjøy, som han vart kalla, budde i Jo-stova saman med kona si i tida rundt 1962.  Han hadde ein båt som heitte "Sperm" med registreringsnummer M-229-H.  Båten var ein gammal notbåt med ein Marna diesel-motor.  Båten låg i utfar inne i Håvika, utanfor Langeneset.  Hatløy sykla dit inn når han skulle ut med båten og fiske.
   
Jørgen Kvaløy leigde Jo-stova til familien sin.  Han var fyrvaktarbetjent frå 1950 til 1965.  Han budde på Ulla fyr når han hadde vakt, medan kona, dottera Allis (1946) og sonen Bjarne (1951) budde i Jo-stova.  Grunnen til at dei ville bu i Ullahammaren, var mellom anna at skulen på Ulla vart nedlagt i 1959, og det var lettare å kome seg til skulen på Austnes for Allis og Bjarne.

Edvin Edvardson Verpeide  (1918-1997) frå Ingebrigt-stova budde saman med familien i første etasje i Ola-stova frå 1950 til om lag 1965.  Då flytta dei til Jo-stova i Ullahammaren.  Edvin tok over Verpeide-huset etter broren Olav Verpeide som døydde i 1969. 

Anna Hansdt. Ulla (1894-1980) eller Anna-moste, som ho vart kalla, budde i mange år oppe på loftet i Jo-stova.  Anna-moste var ikkje gift.


Motiv: Kitta, Anna-moste og Svanhild Åsebø
Foto: Per Ulla


Gå til toppen