.

ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Elias-stova (Bryggjen)Foto:  Knut Hallvard Ulla  -  2007BYGNINGA

    "Bryggjen" eller Elias-stova som den seinare vart kalla, er eit av dei eldste husa på Ullahammaren. Huset vart bygt i 1856 av Job Pederson Ullahammer. Han var frå Brunvold på Harøya. I 1878 gjekk Job konkurs, og han måtte flytte frå "Bryggjen". Han fekk då bygsle tomt på Lars-garden sin eigedom i Ullahammaren, der butikken står i dag, ved sida av Åkre-stova. Det er usikkert når Elias Flem frå Remma på Flem kom til Ullahammaren og tok over "Bryggjen". Dette huset vart så kalla Elias-stova etter Remme-Elias. Elias gifte seg med Hansine Verpeide frå Davik i Nordfjord i 1894, men Remme-Elias kom truleg til Ullahammaren før dette.  Det er ukjent kven som åtte huset i første tida etter at Job gjekk konkurs i 1878.


FOTOALBUM - ELIAS-STOVA

Lenke til fotoalbum Elias-stovaSLEKTSBOK - JOB PEDERSON BRUNVOLL
 

Job Pederson Brunvold Ullahammer (1809-1883)
Job var frå Brunvoll på Harøy. Han var frå den kjende slekta etter Store-Rasmus.


Gift i 1847 med Petrine Pedersdt. Ullahammer f. Lausund (1826-1912)
Petrine var frå Samund-garden på Lausund, Lepsøya.
 
Barn:
1.
Kristian Jobson Ullahammer (1851-1917)
2.
Filop Martinus Jobson Ullahammer (1853-1855)
3.
Filop Elias Jobson Ullahammer (1856-1941)
4.
Johan Peter Jobson Ullahammer (1858-1866)
5.
Petrine Marie Jobsdt. Lausund f. Ullahammer (1861-)
6.
Olufine Jakobine Jobsdt. Ullahammer (1863-1863)
7.
Olufine Gurine Jobsdt. Ullahammer (1865- )
8.
Johan Kristian Jobson Ullahammer  (1868-1869)

I 1878 gjekk Job konkurs, og han måtte flytte frå Elias-stova. Han fekk då bygsle ei tomt på Lars-garden sin eigedom i Ullahammaren, der butikken står i dag, ved sida av Losgarden (Åkre). Sjå om Jubb-stova på denne Lenka


Ulike yrke på Ulla, 25 i talet

Frå 1850 til om lag 1890 var det ei svært aktiv tid på Ullahammaren. Nedanfor har eg lista opp yrke på Ulla som vitnar om eit samfunn med variert og nødvendig aktivitet for å utnytte dei ressursane som var tilgjengeleg:

Fiskar, fiskekjøpar, bryggjeformann, fiskekjerring, los, handelsmann, styrmann, seglmakar, fyrvaktar, fiskeoppsynsmann, skomakar, frisør, bakar, smed, sydame, postmann,  telefondame, snikkar, tømrar, elektrikar, murar, lærar, bonde, tenestetaus, dreng.

I samband med dette vil eg bruke bakar Andreas Olson Ullahammer som eksempel og vitne om eit yrke som få visste om eksisterte på Ulla.

Andreas Olson Ullahammer

Gift med Torri
nielsdt. Ullahammer

Barn:
1.
Ole Anton Ullahammer (1861-  ) fødd på Ullahammaren

Andreas og Torri kom truleg til Ullahamaren etter at Job bygde seg hus i storheitstida for Ullahammaren. Den 31. februar 1862 var det barnefødsel på "Bryggjen" (Elias-stova). Då fekk Torri og Andreas Ullahammer ein son som heitte Ole Anton. Dei budde truleg på "Bryggjen" der Andreas hadde bakeriet sitt i kjellaren. Grua i kjellaren vitnar om denne aktiviten. Elles veit eg ikkje så mykje om bakarmeister Andreas Ullahammer bortsett frå at familien flytta frå Ulla til Ålesund i 1863.

SLEKTSTRE

Slektstre for Elias Hansson Flem  (1871-1932)

Slektstre for Elida Ulla f. Langseth (1904-1997) Slektstre for Johan Petterson Ulla  (1895-1967)


SLEKTSBOK - ELIAS HANSSON FLEMElias Hansson Flem (1871-1932)

Elias var frå Remme-garden på Flem. Etter at Job Pederson Brunvold gjekk konkurs i 1878, vart "Bryggjen" (Elias-stova) seld. Det er ukjent kven som kjøpte den.

Gift i 1894 med Hansine Ellingsdt. Flem f. Verpeide (1871-1931)
Hansine var frå Davik i Nordfjord.


Elida Ingebjørg Mathiasd. Ulla f. Langseth (1904-1997)

Elida voks opp i Elias-stova på Ullahammaren. Elida var dotter til  Lina Hansdt. Langseth f. Flem (1882- ) frå Remme-garden på Flem og Mathias Ingvald Petterson Langseth (1879-1906) frå Vestrefjord. Mathias var kontorist hos O. Nørve i Åesund. Dei mista både heim og arbeid då Ålesund brann i 1904. Dei flytta då frå Ålesund til Kristiansund. Som vi ser, døydde far til Elida då faren var berre 26 år.  Elida var 2 år. Ho hadde to søstre, den yngste, Inga, var berre 5 månader då faren døydde, den eldste, Lilly, var 3 og eit halvt år gammal. Situasjonen vart svært vanskeleg for Lina. Dei tre jentene vart oppfostra hos slektningar. Elida fekk ein trygg heim hos Elias og Hansine på Ullahammaren. Elias var bror til Lina frå Remme-garden på Flem. Hansine var søster til Edvard Ellingson Verpeide som budde i Ingebrigt-stova på Ullahammaren. Lina flytte først tilbake til Vestrefjord, og seinare til Remma på Flem.

Gift i 1922 med Johan Petterson Ulla (1895-1967)
Johan var frå Sjur-garden på Ulla. Far til Johan heitte Petter Olaus Hansson Ulla (1853-1937). Han var bonde i Sjurgarden og los ved Ulla Losstasjon. Petter var gift med Petrine Marie Nilsdt. Ulla f. Farstad (1867-1944). Petrine var frå Nils-garden på Farstad, Lepsøy. Johan og Elida flytta til Ålesund. Der dreiv Johan eit oljelager i sentrum av Ålesund, inne på hamna.

Barn:
1.
Mathias Johanson Ulla (1924-1944)
2.
Herdis Johansdt. Rosell f. Ulla (1926-2016)
3.
Egil Johanson Ulla (1928-1994)
4.
Per Johanson Ulla (1930-2011)


Mathias Johanson Ulla (1924-1944)
I sin ungdom var Mathias fast målmann på fotball-laget på Ulla. Mathias døydde 20 år gammal den 26.2.1944 under krigen i Narva, Sovjetunionen


Herdis Johansdt. Rosell f. Ulla (1926-2016
)

Herdis tok over Krogs-stova etter at Helga Ullahammer (Krogs-Helga) døydde i 1965. Herdis var slekt med Helga på den måten at mor til Helga, Kristine Hansdt. Ulla var søster til Petter Hansson Ulla i Sjur-garden. Far til Herdis var Johan Petterson Ulla som var søskenbarn til Krogs-Helga. Ho hadde ikkje etterkomarar, men Ole Elias Ullahamar (Krogs-Ole), seinare Mette-Ole var fosterbarn i Krogs-stova.

Gift første gong i 1948 med Olav Nøstvold Jensen frå Ålesund

Barn:
1.
Christina Nøstvold Jensen (1951). Christina gift første gong i 1970 med Joachim Steiner frå Tyskland. Gift andre gong i 1974 med Jim White frå USA. Det var ingen barn i ekteskapa. Dei var seinare skilde. Christina vart kjæraste frå 2000 med Momy Sibony som er jøde.


Herdis vart gift andre gong i 1955 med Axel Fredrik (Gugge) Rosell frå Sverige (1905-1980)
  
Herdis og Olav Nøstvold flytta til Sverige og dei fekk dottera Christina i 1951. Herdis og Olav vart skilde medan dei budde i Sverige, og Herdis gifte seg med Axel Fredrik Rosell. Då dei vart pensjonistar, flytta dei til Marbella i Spania. Det var i 1974. Christina vart med til Marbella, og ho bur der framleis.


Trine Ingebjørg Ulla (1961) og Ole-Jacob Velle (1958)
Trine og Ole Jacob tok over Krogs-stova etter Herdis Rosell i 1999. Herdis var tante til Trine. Trine og Ole-Jacob bur på Blommenholm i Oslo. Dei brukar Krogs-stova som feriehus.

Egil Halvdan Johanson Ulla (1928-1994)
Egil tok over Elias-stova. Seinare overtok Jan Trygve og kona Wenche Ulla. Søskena Eva og Maria fekk bruksrett på Elias-stova. Trine tok over Krogs-delen av Gamlestova i 1999.

Gift i 1955 med Liv Thon Ulla (1931-2000) frå Ålesund.

Barn:
1.
Ingebjørg (1954-1954). Ingebjørg døydde ein månad gammal.
2.
Jan Trygve Ulla (1955-2003), gift i 1977 med Wenche f. Iversen (1957) frå Ålesund. Wenche bur i Bremen i Tyskland. Dei har to barn: Kristina (1990) og Johanna (1995)
3.
Eva Ruth Ulla (1958) gift med Olav Eivind Mortensen (1956) frå Drangedal. Dei bur i Porsgrun. Dei har tre barn:   Liv Mari (1988), Eivind (1992) og Arne (1994)
4.
Trine Ingebjørg Ulla (1961) gift i 1993 med Ole Jacob Velle (1958) frå Oslo. Dei bur på Blommenholm. Dei har to barn: Frida Kristin (1996) og Ingebjørg (1998)
5.
Maria Bergljot Ulla (1963) sambuar med Robert Nyquist (1964) frå Trollhattan. Dei har to barn: Ingrid (1996) og Sara (1999). Skilt. Maria gift igjen i 2012 med Bjørn Myrås Johansen (1962) frå Fredrikstad. Dei bur i Bærum.

Per Johanson Ulla (1930-2011)
Per budde på Lerstad i Ålesund. Han tok over Gamle-sjøbuda (Elias-buda), men han fekk ikkje godkjenning til å setje den i stand. Det enda med at sjøbuda vart rasert i ein storm i desember 1979. Den vart ikkje sett oppatt på tomta.

Gift i 1956 med Margot (Maie) Petrine Ulla f. Rørvik (1934-2022) frå Margretegard, Rørvik, Vigra

Barn:
1.
Wenche Ulla (1958) gift i 1979 med Bjørn Egil Leira (1956-2003). Dei har to barn: Wibecke (1981) og Thomas (1982). Wenche har ny parter Ronny Osvold (1958).
2.
Synnøve Ulla (1965) sambuar med Carl Otto Pleym (1958). Dei har to barn: Charlotte (1990) og Therese (1991). Synnøve er skilt. Ho har ny sambuar Bernt Magne Buch (1958).


Gå til toppen


.