ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Modell av Ulla-garden - 1880


    Denne modellen av det gamle klyngjetunet på Ulla har far min, Johan Bernt Ulla, laga.  Den vart ferdig i 1944 då han var heime under andre verdskrig.  Han hadde gammalt folk rundt seg som hadde opplevd å bu i det gamle tunet, først og fremst farmora, Petrine Berntsdt. Ulla.  Ho vart gift med gamle Ingeleiv-Sevrin i 1881 og flytta då frå Petter-Framgard på Haram til Ingeleiv-garden på Ulla.  Ho var då 20 år gammal.  Ho var blind på sine gamle dagar, men minnet var godt.  Petrine døydde i 1948.  Av kjelder hadde han elles utskiftingskartet frå 1878.  Sjå nedanfor der eg har teke utsnitt av kartet.  Far hadde også mykje kunnskap å hente fra far sin, Gustav Sevrinson Ulla.  Modellen er laga i målestokk 1:200.  Eg har teke vare på modellen i heimen min her i Molde.1
Ingeleiv stove
8
Lars løe
15
Mali stabbur 22
Jo stove 29
Negard stabbur 36
Sjur stove
2
Ingeleiv løe
9
Lars stabbur
16
Mali torvsjå 23
Jo løe 30
Negard torvsjå 37
Sjur kårstove
3
Ingeleiv stabbur
10
Lars torvsjå
17
Mali eldhus 24
Jo stabbur 31
Negard grisehus 38
Sjur løe
4
Ingeleiv torvsjå
11
Lars eldhus
18
Kari stove 25
Jo torvsjå 32
Mette stove
39
Sjur stabbur
5
Ingeleiv grisehus
12
Lars mjølkehus
19
Kari løe 26
Negard stove 33
Mette løe
40
Sjur torvsjå
6
Ingeleiv mjølkehus
13
Mali stove
20
Kari stabbur 27
Negard kårstove 34
Mette stabbur


7
Lars stove
14
Mali løe
21
Kari torvsjå 28
Negard løe 35
Mette torvsjåDETALJAR


Ingeleiv - mjølkehus og torvsjå

Negard og Jo stabbur

Ingeleiv grisehus, Lars og Mali eldhus


Jo-stova med knekt hjørne

Sjur-garden

Fire løer mot aust


Ingeleiv-garden

Modellen sett frå aust


40 hus sett ovanfrå

Kari-garden


Mali-stove, Lars-stove og Ingeleiv stabburUTSKIFTINGSKART 1878
Klyngjetunet oppe til venstre
Naustneset med naustrekkja nedstNærbilde av klyngjetunet med dei 40 bygningane
Ullaelva renn forbi like ved
Gå til toppen