ULLA   
Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Månadens foto - arkiv 2022


Månadens foto - arkiv:   
2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018    2019
2021   2022   2023   2024Desember 2022Harald Pedersen Ulla (1924-2012) og Kirsti Ullahamar (1935). (Negards-Harald og Mette-Kirsti).
Foto: Knut Hallvard Ulla - 2011
November 2022Far min, Johan Bernt Ulla (1917-1961) flankert av to kolleger på kvalstasjonen på Steinshamna.
Dette bildet vart truleg teke midt på 1950-talet. Som veterinær kontrollerte han kvaliteten på kvalkjøtet.
Foto utlånt av Svein Sæbjørnsen
Oktober 2022