ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt 

"ULLAHAABET"Repro publisert med tillatelse fra Aalesunds Museum (C)

Byggjeår
Byggjeplass
Lengde
Motor
1876
Vestnes
60 fot


"Haabet" eller "Ullahaabet" som båten vart kalla i dagleg tale, var nybygg for eit partslag på Haramsøy der følgjande personar var med:

Lensmann Hans Rasmusson Vestre (1837-1924)
Elias Knutson Austnes (1850-1934) Elias-garden
Karl Hansson Ulla (1849-1927) Lars-garden
Johan Rasmusson Ulla (1848-1928) Kari-garden
Ole Ullahammer (1845-1921) ”Hammars-Ola” som han vart kalla. Ola-garden i Ullahammaren
Knut Johan Svendsen (1834-1920) Gamle-Svendsen i Ullahammaren
Karl Hurlen
Peder A. Flem

Båten låg i utfar ved Vålen innanfor Ullahammaren.  Det var ein svært staut båt med to mastrar og segl.  Den var karakteristisk med sluppebaug og hekk, ei såkalla ”storskøyte”.  Den var om lag 60 fot lang.  Båten var bygt i 1876 av skipsbyggmester Lars Jensen Hammerås på Helland i Vestnes.  Seinare same året bygde Lars Hammerås ei storskøyte til til eit reiarlag på Haramsøy.  Denne heitte ”Fram”.

"Ullahaabet" hadde ein svært dyktig skipper som heitte Johan Ingebrigtson Walderhaug, eller Ålom-Johan, som han vart kalla.  Johan var ein særs flink skipper og kjend storfiskar.  Både ”Haabet” og ”Fram” bar seg godt økonomisk.  Det har gått ord om at Ålom-Johan fiska innatt fyrste året nær på det ”Haabet” kosta.  Storskøytene vann seg likevel ikkje større rom i Haram.  Dei fall kostbare, så dei måtte helst vere fleire  i lag om ein slik farkost.  På dei fleste stadene var og hamnetilhøva slik at det gjekk ikkje an å ha så store farkostar av den grunn.  Seinare vart båten brukt av Kim Henriksen som frakteskute i Ålesund og omdøypt til ”Ferrara".

Fiskeri:
Dei dreiv mest med linefiske på Me-botn og Storegg-fiske.  "Ullahaabet" kunne laste 30 nettotonn og hadde eigne fangstbåtar attåt.  Den gjekk ikkje til lands kvar dag, men låg på feltet til det var full last.  Fangstbåtane tok med seg agn ut på feltet etter behov.


FLEIRE FOTOGRAFI

 


Gå til toppen