ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt 

M-46-H  "HAABET"Fotografiet ovanfor er frå bryllaupet til Ingvald A. Tomren og Kristina Fjørtoft frå Haram i 1916. 
Heile brudefølgjet er samla på dekk. Foto utlånt av Lars Runar  Tomren

Byggjeår
Byggjeplass
Lengde
Motor
1913
Tomrefjord
43 fot
Alpha 18 hk

”Haabet” var nybygg for Ingvald Andreasson Tomren (1893-1979) frå Ullahammaren.  Båten låg i utfar ved Vålen innanfor Ullahammaren.  Ingvald bygde seg hus innanfor Vålen i 1920.  Båten avløyste gamle ”Haabet” som var ein oppripa åttring.  ”Haabet” vart bygt av Knut Vik båtbyggeri i Tomrefjorden, levert i desember 1913.

Mannskap:
Ingvald  A. Tomren, Johan A. Tomren, Olav Verpeide, Anders Tomren.

Fiskeri:
Garnfiske etter torsk om vinteren.  Seinare vart det heilårsfiske med snurrevad.


FLEIRE FOTOGRAFIGå til toppen