ULLA



 Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 









Oppdatering 2023

Oppdatering andre år: 
2005  
2006   2007   2008
  2009   2010   2011   2012   2013   2014    2015   2016   2017   2018   2019
2021   2022   2023



1.4.2023
Månadens foto: Brød til sals ved Kitta-huset på Ullahammaren 1976. Lenke
Månadens brudebilde. Ann Siri og Øyvind Verpeide. Lenke
Månadens dialektuttrykk. Lenke
Nytt klassebilde. Haramsøy skule 8. klasse jenter 1964. Lenke
Foto av Ullanausta i 1960.  Lenke

Media. Høysesong for skolekorpsene i 1979. Intervju med dirigent Staale Leiv Aasebø. Lenke

Vi nyttar høvet til å gratulere Staale med 80-årsdagen den 15. april 2023. Hurra for Staale den gode nabo på Høgda på Ullahammaren


YouTube. Per Ulla i intervju med Sevrin G. Ulla 1973 del 1. Lenke
Kulturhistorie med tema frå Ulla.
Spol til det temaet du vil høyre, minutt for minutt.
Dikt av Elias Aakre  0-1.  Losar 1-6.  Ulladalen 6-12. Ullatunet og kvernhus 12-31.
Ullanausta 31-34.  Skule 34-42.  Litt religion 42-46.


Per Ulla
(1919-2006)

Sevrin G. Ulla
(1909-1989)



1.3.2023
Dei etterlyste modellane på Ulla Skulehus er komne til rette anonymt.
Månadens foto: På tur i Kvernholmsundet 1975.
Lenke
Månadens brudebilde. Eli og Jostein Ulla. Lenke
Månadens dialektuttrykk. Lenke
Haram Sparebank. Tilsette i gamlebanken 1968.  Lenke
Jon Hagen, Ingvar Eidskrem, Lars J. Nogva, Helga Ulla, Otto Standal

YouTube. Knut Hallvard Ulla i intervju med Petter I. Tomren i 2003. Lenke

Dette intervjuet gjorde eg med Petter I. Tomren (1929-2018) i 2003. Petter var son til Ingvald og Kristina Tomren. Han voks opp i huset deira innom Vålen på Ulla. Petter var fiskar til liks med mange i Tomren-slekta. Han dreiv mellom anna fiske saman med svogeren Ola Ulla på båten "Modig".

Petter I. Tomren og Knut Hallvard Ulla
Foto: 2005
                     M-71-H "Modig"




1.2.2023
Månadens foto: Modellar av klyngetunet på Ulla og Ullanausta. Lenke
Månadens brudebilde. Åse Marie og Karl Ståle Ulla. Lenke
Månadens dialektuttrykk. Lenke
Månadens medieoppslag. Haramsøy  IL fotballag etter krigen. Lenke
Media. Nordlicht (Ishavsfolk). Film frå Ulla og Longva 1938. Lenke
Media. Nordlicht (Ishavsfolk). Ulla og Haramsøya 1938.   Lenke

Modellane av klyngetunet på Ulla og Ullanausta forsvann truleg frå Ulla Skulehus i juni 2021. Modellane er framleis sporlaust borte. Skulehuset har vore låst heile tida, og det har ikkje vore innbrot. Det er derfor sannsynleg at nokon kjenner til forsvinninga. Eg har leitt overalt, brukt sosiale media og aviser til etterlysning utan hell.

Tenk på kva Johan Bernt gjorde i 1944 slik han skildrar det i brevet nedanfor. Tenk på alt arbeidet som vart lagt ned i utallige timar med modellane og kor stor verdi dette har nesten 80 år etterpå. Far var eit stort forbilde for meg. Derfor laga eg modellen av Ullanausta for nesten 50 år sidan. No er begge modellane borte.

Faksimile av brev frå Johan Bernt Ulla til Per Ulla 14.11.1944.  Lenke
Brev frå Johan Bernt Ulla til Per Ulla 14.11.1944. Lenke
I dette brevet skriv Johan Bernt mellom anna om arbeidet med å lage modellen av klyngetunet:

"Dessuten driver jeg litt som snekker, jeg har blant annet laget en modell i tre av det gamle Ullatunet. Målestokken er i forholdet 1:200. Jeg har gjort alt så omhyggelig og nøyaktig som utsagn og tomter tillater det. Jeg syns det var et morsomt arbeide, og dessuten syns jeg det var på høy tid det ble gjort, for det tynnes temmelig fort i den flokken som ennå husker hvordan husene stod for 50-60 år siden. Det er så mye som er blitt forsømt å ta vare på av gammelt her i bygda at jeg vil gjøre mitt beste for for å ta vare på det som ennå kan bevares."


Knut Hallvard Ulla med
modellane. Foto 1975

Far min, Johan Bernt Ulla, like før
han døydde i 1961, 43 år gammal



1.1.2023
Månadens foto: Birger Tomren, Jostein Dahl og Ottar Ulla. 1965. Lenke
Månadens brudebilde. Marion og Per Austnes. Lenke
Månadens dialektuttrykk. Lenke
Media. Nordlicht (Ishavsfolk). Film frå Ulla og Longva 1938.
Media. Nordlicht (Ishavsfolk). Ulla og Haramsøya 1938.

YouTube. Knut Hallvard Ulla i intervju med Ingeborg Myskja i 2007.