ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr

Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Ulla-nausta - restaurering - 1996

    Etter orkan-natta i 1992 stod nausta igjen i kneståande. Det var stort behov for omfattande restaurering og istandsetjing av heile naustrekkja. Guttorm Ulla tok initiativet og organiserte arbeidet med restaureringa.  Han tok kontakt med kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune ved Christ Allan Sylte. Utan at Guttorm Ulla hadde tatt dette intiativet og alt arbeidet som følgde med, hadde det ikkje stått noko naustrekkje på Ulla i dag.
    Det vart laga ein plan for arbeidet og løyvd midlar frå fylkeskommunen. Det viste seg som venta vanskeleg å få tak i fagfolk som også hadde kulturhistorisk interesse for slikt arbeid. Til arbeidet vart det leigd inn ein kar som heitte Henriksen frå Åndalsnes. Han budde først i Mali-stova og seinare leigde han hus i butikken i Losgarden på Ullahammaren. Arbeidet vart starta frå sør mot nord, det vil seie først med Kari-naustet som kanskje var det naustet som var i dårlegast stand. Dårlege tak var eit stor utfordring. I Kari-naustet vart det skifta til torvtak, og det gamle opprusta bølgeblekk-taket i Sjur-naustet vart skifta ut. Vidare vart Jo-naustet og Ihope-naustet Lars-Kari sett i stand. Torvtaka i midten av naustrekkja vart sett i stand. Til dette arbeidet engasjerte Guttorm ei skuleklasse til å spa torv på Ullaholmen, fekk frakta torva på plass og lagt tett tak. Takk til ungdommane som var med på dette arbeidet i 1994.
    Henriksen gjorde for så vidt eit bra arbeid, men det gjekk ikkje så fort som planlagt. Arbeidet vart avslutta i 1996 då det vart slutt på pengane. Restaureringa av Ihope-naustet Sjur-Ingeleiv og Negards-naustet vart såleis ikkje gjort etter planen. Likevel var dette arbeidet avgjerande for bevaring av naustrekkja, og restaurering vart følgt opp i 2009. Sjå denne  Lenka

Foto utlånt av Guttorm UllaF.v. Sonja Standal, Ola Einar Flem, Anne Standal, Elisabeth Haram,
Ann Karin Rudi, Tonje Olsen, Thomas Rogne