ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Månadens dialekt-uttrykk - mai 2024

       

"Trive ette"
Forklaring:
Verb som tyder: Gripe etter)
Eksempel:
Ej slengde mej fram og treiv ette tauet

"Vidløftig"
Forklaring:
Adverb som tyder: Omstendeleg
Ditte e so vidløftig at du aldri bli ferdig

"Hurklete"
Forklaring:
Adverb
som tyder: Ujamn
Isen e so hurklete at øss kan'kje gå på sjeisse

"Isjukkel"
Forklaring:
Substantiv hankjønn
som tyder: Istapp
Det hång månge isjukkla nej frå ufsa

"Isst"
Forklaring:
Verb
som tyder: Orke
Ej isst ikkje gå so långt


Alle dialektuttrykk:  Lenke