ULLA



 Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 









Ulla fyr - kort historie


U L L A   F Y R

Den sterkast utbygginga av fyr i Noreg skjedde i siste halvdel av 1800-talet, og det var nett i denne tida at det vart lagt fram planar om bygging av fyr på Ulla. Ein av grunnane til at det kom fart i planane om bygging av eit fyr på Ulla, var ei stor ulukke som skjedde i innløpet av Ullasundet den 2. mars 1869. 18 mann omkom denne dagen. 
Ulla fyr på Kvernholmen vart opna og sett i drift 25. januar 1874. Det var ein såkalla familiestasjon der fyrvaktaren og familien hans budde fast. Den 24. oktober 1944 vart Ulla fyr bomba og totalt øydelagt. Det var provisorisk fyrlykt på Kvernholmen fram til 1949 då det vart bygt nytt fyr, denne gongen i betong. Storleik, styrke og utstyr var elles som Ulla fyr før det vart bomba. Det vart bygt nytt våningshus med to husvære med plass til både fyrvaktaren og assistenten hans. I 1965 vart det bygt gangbru frå Haramsøy over til Ulla fyr på Kvernholmen. Ulla fyr vart automatisert i 1975.  Siste fyrmeisteren slutta i 1994, og etter den tid har det ikkje vore fastbuande på Kvernholmen.  Ulla fyr vart freda i 2000 saman med 83 andre fyr i Noreg.   Ulla fyr er eit populært turmål.  Det er høveleg gangavstand frå Ulla.  På fyret kan du sjå ut over Norskehavet og langt nordover og sørover.  Dette er ei spesiell naturoppleving anten det er sol og fint ver eller storm og storbåra bryt over berga.