ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Haramsøy-songen


Musikkversjon ved Bendik Ulla - 2002
Songen kan du spele av her

Haramsøy - heimbygd kjær,
gamle gilde heimegrender,
bygde opp av trugne hender,
millom holmar, fall og skjer.
Her dei levde våre fedrer,
mot det ytste opne hav,
etter gamle, gode seder
dei oss gav.
Havsens brus er ditt kvad,
denne song som aldri tagnar,
men som trutt di fortid fagnar,
millom båar, berg og svad.
Eg kan aldri, aldri gløyma
denne tonen djup og varm.
Alltid høyrer eg han strøyma
frå din barm.
Haramsøy - gjev du må
i di framtid framgong vinna,
so me alltid kan deg finna
slik me helst deg vilde sjå.
Gjev at alltid fast du standa
på din post mot storm og hav,
til eit vern om fedrelandet
Gud oss gav.Johan Bernt Ulla
Dette er fotografi av far min, teke i 1947.  Han har laga teksten til Haramsøy-songen, som er rekna som "nasjonalsongen" for Haramsøya.  Det har i alle år vore ein tradisjon at Haramsøy-songen er på programmet på 17. mai-festen på samfunnshuset på Haramsøy.  Songen er også med på kunst og musikk prosjektet "Songen vår" for Haram kommune frå 2000.  Der er den i ei ny utgåve med arrangement av Olga Aksnes og Arvid Steen.