ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Fyrvaktarar

Malme
Rønnestad
Torgersen
Godø
Strømmen
Folkestad
Hammer-Olsen
Rønning
Kvaløy
Krøvel
Austnes
Kjerstad

E. M. Torgersen (f. 1858)
fyrvaktar frå 8. august 1899 til 21. august 1918

Faksimile av folketeljinga for Haram herred for 1900 med opplysningar om dei som budde på Kvernholmen, g.nr. 10 br.nr. 2 og 12.
E. M. Torgersen avløyste Ole A. Rønnestad som fyrvaktar på Ulla fyr i 1899.  Torgersen var gift med Gina og hadde ei dotter som heitte Elisa.  Familien Torgersen var frå Bergen.  Guvernanta, som heitte Olava Nilsen, var frå Karmøy.

På fotografiet til venstre ser vi fyrvaktar Torgersen saman med kona Gina.  Foto utlånt av Per Ulla.  Til høgre eit fotografi av fire personar som gjekk på navigasjonskurs hos Torgersen på Kvernholmen.  Bak til venstre: Karl Ingvald Karlson Ulla frå Lars-garden.  Framme til venstre:  Hans Petterson Ulla frå Sjur-garden.  Dei to andre kjenner eg ikkje namnet på.  Dei er truleg frå fastlandet. Torgersen var kjend som ein dyktig fagmann.  Han var høgt respektert og dreiv med kursing i navigasjon ute på fyret på Kvernholmen i mange år.  Vi veit at Ingvald Tomren frå Ullahammaren lærte seg å navigere av Torgersen på Ulla fyr.
Fotografia over er to utsnitt av fotografiet av brudefølgjet til Jenny og Ola Strømme frå Kari-garden på Ulla i 1909.  På bildet til venstre ser vi Gina Torgersen til høgre framme, dottera Elisa til venstre.  Bak står Gustav Sevrinson Ulla. På bildet til høgre ser vi fyrvaktar E. M. Torgersen.

Elisa Torgersen var svært musikalsk.  Ho brukte å spele orgel når det var fest på Ulla skule.  Dette var på festar som vart arrangert av ungdomslaget UL Sambandet.  Såleis ser vi i møteboka for UL Sambandet den 22. desember 1907 der det står:  "Variert program med orgelmusikk av Elisa Torgersen".

Torgersen hadde ein hund som heitte "Luks", og borna på Ulla hadde ein viss skrekk når hunden kom saman med fyrvaktaren. Torgersen var snill og gåvmild; det vanka ofte julegodt frå familien Torgersen.


Gå til toppen