ULLA



 Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt



 









Fotball - den yngre garde


LAGBILDE - 1969



Frå venstre: Øyvind Verpeide, Karsten Ulla, Einar Ulla. Framme: Lars Ulla.  Foto utlånt av Lars Ulla.




Bak frå venstre: Svein Ulla, Øyvind Verpeide, Einar Ulla, Karsten Ulla, Åsmund Ulla.
Framme: Andreas Ulla, Lars Ulla.  Foto utlånt av Lars Ulla.



Gå til toppen