ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Ingeleiv - Sevrin

    Farbror min heitte Sevrin G. Ulla og var odelsgut i Ingeleiv-garden.  Han vart kalla Ingeleiv-Sevrin.  Dette var ein vanleg måte å bruke namn på.  Såleis var det namn som Lars-Kåre, Mali-Sevrin og Sjur-Johan på Ulla.  Sevrin var ungkar og siste brukar av Ingeleiv-garden.  Han var fødd i 1909 og vart 80 år gammal.  Han dreiv garden i dei same bygningane som han tok over, og bustadhuset var det einaste som stod att frå det gamle Ulla-tunet som vart bygt opp att etter brannen  i 1849. Gardsdrifta var på gamlemåten, men hesten vart skifta ut med traktor i 1958.  Det var ein Ferguson, "Gråtass", som han hadde heilt til han avvikla gardsdrifta i 1976-1978.  Elles la han om til silofor og hadde forhaustar saman med gode naboar.

    Då Sevrin vart pensjonist, fekk han tid til å ta opp att gamle interesser som musikk og kulturhistorie.  Han tok fram den gamle fela som han arva frå bestefaren sin, Sevrin Guttormson Ulla, og spelte til husbruk og på pensjonistfestar.  I Haram kulturhistoriske lag var han svært aktiv, og han hadde uvanleg gode evner til å dokumentere skriftleg den kunnskapen han hadde tileigna seg.  Denne dokumentasjonen har eg teke vare på, og mykje at innhaldet i denne nettsida mi byggjer på det som Sevrin har nedteikna.

    Nedanfor ser du foto av torvsjå, løe, bustadhus og stabbur.  Løa og bustadhuset vart totalskada i orkanen 1. nyttårsdag 1992.  Torvsjå og stabbur stod att og bustadhuset vart bygt opp att nytt slik det står i dag.


Alle foto:  Knut Hallvard Ulla  -  1976


      Gå til toppen