Gå til:  Fotoalbum Hånes-kyrkja.  Sjå meir informasjon om fotografiet nedanfor1.
Peder Lauritsson Austnes (1895-1964) frå Laurits-garden. "Laurits-Peder" frakta brudefølget med "Ulabrand" saman med "Ola-Peder".
2.
Peder Olson Austnes (1883-1940) frå Ola-garden på Austnes. "Ola-Peder frakta brudefølget med "Ulabrand" saman med "Laurits-Peder".
3.
Nils Berntson Kjerstad (1851-  ) frå Bernt-garden på Lepsøy. Gift med nr 4 Olufine Ullahammer.
4.
Olufine Kjerstad f. Ullahammer (1865-  ) frå Jubb-stova. Ho var tante til brudgommen.
5.
Marie Lausund f. Ullahammer (1861-  ) frå Jubb-stova. Ho var tante til brudgommen. Gift i Samund-garden på Lausund, Lepsøy.
6.
Johan Herman Løeg (1839-1927), handelsmann og fyrvaktar på Ullahammaren. Kjøkemeister.
7.
Berte Andreasdt. Ulla (1878-1939) frå Mette-garden på Ulla.
8.
Helga Olsdt. Ullahammer (1892-1965) frå Gamlestova i Ullahammaren. Telefondame.
9.
Gustav Vebjørn Ulla (1881-1959) frå Ullahammaren. GV var bror til bruda.
10.
Filop Jobson Ullahammer (1856-1941) frå Jubb-stova i Ullahammaren. Ugift onkel til brudgommen.
11.
Laura Ullahammer f. Ulla (1892-1983) bruda frå Ullahammaren.
12.
Sevrin Kristianson Ullahammar (1880-1934) brudgom frå Jubb-stova i Ullahammaren.
13.
Andreas Sønderland (1864-1921) lærar på Vigra. Gift med nr 14 Regine Sønderland, søster til bruda.
14.
Regine Sønderland f. Ulla (1874-1926) frå Kari-garden på Ulla. Søster til bruda.
15.
Klara Johansdt.Ulla (1895-1952) frå Kari-garden på Ulla. Søster til bruda.
16.
Ole Vatne (1883-1969) frå Vatne, gift med nr 20 Berte Vatne f. Ulla, søster til bruda.
17.
Marie Gamlem f. Ulla (1879-  ) frå Kari-garden på Ulla, søster til bruda.
18.
Peder Hansson Ulla (1895-1952) gardbrukar i Negard på Ulla.
19.
Petra Pettersdt. Ulla (1900-1989) gift med nr 18 Peder Ulla.
20.
Berte Johansdt. Vatne f. Ulla (1886-1946) søster til bruda, gift med nr 16 Ole Vatne.
21.
Thea Ullahammer (1889-1986) frå Gamlestova i Ullahammaren.
22.
Elida Ulla f. Langseth (1904-1997) frå Ullahammaren. Gift med nr 23 Johan Petterson Ulla.
23.
Johan Petterson Ulla (1895-1967) frå Sjur-garden på Ulla. Gift med nr 22 Elida Ulla
24.
Klara Svendsen (1902-1960) frå Ullahammaren.
25.
Anna Hansdt. Ulla (1894-1980). "Anna-moste" frå Negard på Ulla.
26.
Kristine Hansdt. Ulla (1889-1933) frå Negard på Ulla. Søster til "Anna-moste"
27.
Peder Nilsson Ulla (1905-1973) frå Kari-garden på Ulla.
28.
Helga Hansdt. Ulla (1900-1962) frå Negard på Ulla. Gift med Petter A. Tomren.
29.
Ukjend
30.
Signe Tomren (1907-1980) frå Ullahammaren
31.
Ukjend
32.
Svanhild Ullahammer (Aasebø) (1907-1986)