ULLA Ullahammaren 1882

Startside
Presentasjon
Diktsamling
Stadnamn
Fiskebåtar
Ullahammar
Ulla-garden
Ulla-nausta
Vålen
Ulla fyr
Ulla skule
Kulturliv
Næringsliv
Samferdsel
Losar på Ulla
Dialekt


 

Ulla-garden - kort historie

Det gamle Ulla-tunet var eit typisk klyngjetun. Til saman 40 bygningar var samla på eit område på 80 x 90 meter. Husa i Ulla-tunet låg så tett at det mange stader var mindre enn ein meter mellom veggane. Tunet låg nær sjøen, og berre få meter frå Ulla-elva som gav vatn til matlaging og vasking av hus og klede. Tidlegare var det også fisk i elva. Frå Ulla-tunet var det kort veg å gå til nausta som ligg nokre hundre meter frå husklyngja.  På denne måten hadde gardbrukarane på Ulla ein praktisk og etter måten lettvint kvardag med kort avstand til markane, elva, nausta og saltebuene, kvernhusa som låg ved fjellfoten og sjøen med fiskeriet som ei viktig attåtnæring.

I april 1849 skjedde det katastofale at det vart brann i Ulla-tunet. Alle husa brann ned til grunnen med unnatak av eit par bygningar. Med mykje energi og glød gjekk Ulla-bøndene i gong med å setje opp att bygningane på same tuftene. Det var vanskeleg å få tak i material, og nokre hus vart kjøpte andre stader. Dei vart frakta sjøvegen til Ulla og sette opp att der.

Utskiftinga av jorda på Ulla skjedde frå om lag 1880.  Fire av dei åtte gardane vart flytta ut frå klyngjetunet fra 1892 til 1898, ein gard i 1926, ein i 1957 medan dei to siste gardane vart verande på dei opphavlege tuftene.  I dag er drifta av dei fleste gardane på Ulla nedlagt.